Regulamin

1. Informacje ogólne:

 • Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
Jagiellońska 78 lok. 69
03-301 Warszawa
NIP: 718 213 69 43

Sklep internetowy Elsun działa pod adresem http://www.elsun.eu Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Składanie zamówienia:

 • Aby dokonać zamówienia, wymagana jest rejestracja kupującego.
 • Klient wybiera towar z pośród produktów dostępnych w sklepie poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”.
 • Kliknięcie na przycisk „do koszyka” nie oznacza zawarcia transakcji lecz tylko dodanie produktu do TWOJEGO KOSZYKA-listy wybranych towarów przez kupującego.
 • W opcji TWÓJ KOSZYK klient może dokonać zmian w śród towarów wprowadzonych do zamówienia o ilość towarów.
 • W opcji TWÓJ KOSZYK klient dokonuje również wyboru formy płatności oraz formy dostawy produktów.
 • Klient finalizuje zamówienie poprzez kliknięcie w Twoim Koszyku na przycisk „Dalej”, a następnie sprawdza i potwierdza złożone zamówienie klikając ponownie przycisk „Dalej”.
 • Złożenie zamówienia jest równoważne z zawarciem umowy na zakup wybranych towarów pomiędzy Sprzedającym:

4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
Jagiellońska 78 lok. 69
03-301 Warszawa
NIP: 718 213 69 43

a Kupującym – użytkownikiem sklepu Elsun.eu

 • kopia złożonego zamówienia przesyłana jest do zamawiającego na jego adres e-mail.

3. Zakres świadczonych usług:

 • 4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. jest firmą handlową zajmująca się sprzedażą wysyłkową towarów związanych z alternatywnymi źródłami energii na terenie RP za pośrednictwem sklepu internetowego elsun.eu
 • Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT w wysokości 23%
 • Ceny podawane na stronach naszego sklepu mogą ulec zmianie poprzez udzielenie klientowi rabatu, bądź przez zmiany cen producentów. W takich przypadkach, przed wysłaniem towarów, klient zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie ceny produktu, w przypadku nie zaakceptowania nowej ceny przez klienta, zamówienie na dany produkt może zostać anulowane.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w naszej ofercie w dowolnym momencie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz prowadzenie akcji promocyjnych na wybrane produkty.

4. Dostawa towaru i płatności:

 • Klient odbierający towar ma obowiązek sprawdzenia czy produkt nie zawiera uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W przypadku, gdy dostarczony towar zawiera znamiona uszkodzeń bądź nie został dostarczony w całości, kupujący zobowiązany jest do sporządzenia krótkiego opisu powstałego uszkodzenia na liście przewozowym oraz złożenia czytelnego podpisu zarówno przez odbierającego jak i pracownika firmy kurierskiej, który to dany produkt dostarczył. W przeciwnym wypadku nie przyjmujemy reklamacji za towary uszkodzone podczas transportu!
 • Dostawa towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Podczas składania zamówienia na stronach naszego sklepu doliczamy do zamówienia 19,90 zł kosztów transportu w przypadku przesyłek pobraniowych gdy paczka nie przekracza wagi 30kg lub 16 zł w przypadku zamówień płatnych przelewem gdy paczka nie przekracza wagi 30kg
 • Każda przesyłka wysyłana firmą kurierską jest ubezpieczona.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych w formularzu zamówienia, a w szczególności aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 • Termin realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych.
 • Zamawiający, którzy wybrali formę płatności „płatne przelewem” dokonują płatności za towar przelewem na podstawie faktury proformy na rachunek bankowy: 84 1020 1332 0000 1102 1031 9434
 • W tytule przelewu klient wpisuje: Nr proformy lub zamówienie oraz imię i nazwisko.
 • Zamawiający, którzy wybrali formę płatności „płatne przy odbiorze” płacą za towar w momencie odbioru towaru u doręczyciela firmy kurierskiej.
 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną, nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością oraz z dowodem zakupu.
 • W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie kupujący jest obciążony kosztami transportu dostawy i odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem danego spedytora. Data wysłania nie może przekraczać 10 dni od daty doręczenia towaru kupującemu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jakie mamy zwrócić zapłatę. Zwrot należności następuje w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez 4 for distribution s.c. przesyłki.
 • W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej kwoty przez Kupującego w ciągu 7 dni roboczych na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego.

5. Warunki gwarancji:

 • Reklamacje towarów można składać na adres e-mail: elsun@elsun.eu lub pod numerem telefonu: +48 (22) 375 09 32.
 • Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta. Najczęściej jest to 24 miesiące na produkt od daty zakupu znajdującej się na fakturze zakupowej z wyłączeniem akumulatorów. Na wszystkie akumulatory firma 4 for distribution s.c. udziela 12 miesięcznej gwarancji.
 • Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru wraz z kopią faktury i krótkim opisem usterki na adres naszej firmy lub serwisu wskazanego przez sprzedawcę na koszt kupującego.
 • Zwracany towar powinien być kompletny, zwrócony w fabrycznym opakowaniu.
 • Gwarancja traci moc w przypadku nie przestrzegania przepisów zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi.
 • W przypadku zwrotu towaru na gwarancję koszty związane z przesyłką towaru ponosi kupujący. Nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”.
 • Kwota zwrotu obejmuje wartość towaru w chwili zakupu towaru.

6. Postanowienia końcowe:

 • Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 • Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są 100% zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne rozbieżności nie mogą być podstawą do roszczeń.
 • Zabrania się kopiowania tekstu, zdjęć czy animacji będących autorstwem i własnością firmy 4 for distribution s.c. bez naszej zgody. Zabranie się także przypisywania do innych komercyjnych stron lub aukcji internetowych zdjęć, których adres URL pochodzi z naszego serwera.
 • Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 • Zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od transakcji w przypadku braku możliwości jej realizacji. W takich sytuacjach klient zostanie powiadomiony najszybciej jak to tylko możliwe.
 • Oferta cenowa zawarta na naszych stronach internetowych nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen przez naszych dostawców. O ewentualnej zmianie cen klient zostanie powiadomiony przed zakończeniem transakcji.
 • Klient sklepu internetowego ELSUN.EU wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy 4 for distribution s.c. , zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. Nr 133 poz.883).
 • Zgodnie z postawieniami ww. ustawy, klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych.
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mail: elsun@elsun.eu lub tel. +48 (22) 375 09 32