Ile energii produkuje panel fotowoltaiczny?

Chcąc mieć pewność co do tego, czy instalacja fotowoltaiczna będzie całkowicie odpowiadać naszym oczekiwaniom, warto zdać sobie sprawę ze sprawności i wydajności montowanych paneli słonecznych. Zakupujemy panele słoneczne i wykonujemy instalację zgodną z naszymi obliczeniami, ale często okazuje się, że jej wydajność nie jest wcale taka, jak wynika to z założeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu problemowi.

Fabryczna a rzeczywista energia

To, ile energii produkuje panel słoneczny, czy określona ich liczba warto sprawdzić na przykładzie. Pojedyncze gospodarstwo domowe ma określone wymagania co do zapotrzebowania na energię elektryczną. Zazwyczaj jest to 2500 – 3500 kWh rocznie dla rodziny złożonej z czterech jej członków. Dla tych wartości oblicza się instalacją fotowoltaiczną. Pojedynczy panel może wytworzyć około 1 kWh rocznie. Panele słoneczne nie są niestety idealne i mają spore wymagania, aby mogły przetwarzać światło słoneczne na energię elektryczną. Muszą więc być całkowicie wystawione na światło i ustawione pod odpowiednim kątem. Nie bez znaczenia jest pora roku, która generuje najwięcej promieni słonecznych. Najlepszą jest pora letnia, a miesiącem, kiedy pada najwięcej promieni słonecznych, jest maj. Jednakże to w lecie panują najodpowiedniejsze warunki, przy czym warto wiedzieć, że panele podgrzane do temperatury ponad 30 ºC nieco obniżają swoją wydajność. Tak więc nie ma co się dziwić, jeśli dane na temat mocy i wydajności z tabliczki znamionowej paneli nie będą współgrały z rzeczywistością.

Należy mieć świadomość tego, że samodzielnie można znacznie poprawić wydajność instalacji fotowoltaicznej. Należy to mieć na względzie już na etapie jej planowania i obliczania. W tym celu najlepszym wyjściem jest wybór paneli, które będą wydajne już przy stosunkowo niewielkiej ilości padającego światła. Zapewnią one produkcję energii elektrycznej wraz z pierwszymi promieniami światła. Zagwarantuje to znaczny wzrost wydajności instalacji.

Data publikacji: 15.01.2020

Autor: Tomasz Łepkowski