Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo

Instalacje fotowoltaiczne to bardzo prosty i przyjemny sposób pozyskania darmowej energii elektrycznej pochodzącej wprost ze słońca. Jednakże warto w związku z tym rozważyć zagrożenia, jakie temu towarzyszą. Bardzo istotną sprawą jest bezpieczeństwo użytkowania instalacji fotowoltaicznych.

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Prawidłowo zainstalowany system fotowoltaiczny jest całkowicie bezpieczny. Panele słoneczne są odporne na każde warunki atmosferyczne, nawet urazy mechaniczne. To, co może wpływać na bezpieczeństwo użytkowników instalacji fotowoltaicznych to ich samodzielne manipulacje w instalacji. Trzeba wiedzieć, że najważniejszymi elementami instalacji fotowoltaicznej są panele słoneczne. Wystawione na działanie promieni słonecznych sprawiają, że w ich strukturze powstaje prąd elektryczny, który może stanowić pewne niebezpieczeństwo porażenia. Pojedynczy panel wytwarza około 30-60 V napięcia stałego, więc może to być napięcie, które nie spowoduje porażenia. Problemem może być instalacja złożona z kilku albo kilkunastu połączonych ze sobą paneli słonecznych. Odkryte przewody, uszkodzenia ich izolacji i niedokładne połączenia paneli mogą rzeczywiście stanowić poważne zagrożenie dla osób, które nawet przypadkowo będą mieć kontakt z taką instalacją. .

Zachowanie bezpieczeństwa

Aby zachować bezpieczeństwo własne oraz wszystkich mogących mieć kontakt z instalacją bardzo ważne jest, aby: • używać jedynie w pełni sprawnych i nieuszkodzonych mechanicznie paneli słonecznych, • dbać o to, aby przewody elektryczne używane w połączeniach paneli były bez wad i uszkodzeń, • instalację zaopatrzyć w wymagane systemy zabezpieczeń jak wyłączniki, bezpieczniki i uziemienie, • wszelkie pace serwisowe wykonywać, kiedy panel nie będzie wystawiony na działanie słońca. Instalacja fotowoltaiczna, mimo że nie sprawia takiego wrażenia, niesie ze sobą pewne zagrożenie. Instalowanie poszczególnych jej podzespołów, jak również okresowy serwis powinien być wykonywany przez osoby do tego upoważnione, które zdają sobie sprawę z ryzyka. .

Data publikacji: 23.01.2020

Autor: Tomasz Łepkowski