Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe?

Montując instalacje fotowoltaiczne, wiele osób zastanawia się nad ich szkodliwością. Jest tak dlatego, że z jednej strony mamy ogromne korzyści związane z praktycznie darmową energią, a z drugiej strony może być jakaś ukryta cena, jaką za ten luksus zapłacimy. Nie do końca tak jest i w tym artykule postaramy się dać na to dowody, a tym samym uspokoić te osoby, które martwią się o własne zdrowie i swoich najbliższych.

 

Powstawanie paneli fotowoltaicznych i szkodliwe substancje

W procesie produkcji paneli fotowoltaicznych mamy do czynienia z wieloma szkodliwymi substancjami, to prawda. W zależności od technologii i rodzaju paneli mogą to być mniej lub bardziej szkodliwe i wręcz toksyczne substancje. Jest tam fluor, gal, kadm, ind i wiele innych. Finalnie okazuje się, że panel nie jest szkodliwy w przypadku dotknięcia, a nawet polizania. Haczyk znajduje się  w tym, z jakiego źródła pochodzą panele fotowoltaiczne. Jeśli są produkowane przez nieznaną markę, pochodzą z niewiadomego źródła, mogą przejawiać szkodliwe właściwości. Poza tym w przypadku ich uszkodzenia może dojść do wydostania się na powierzchnię szkodliwych dla człowieka substancji. Tak się dzieje z wszystkimi panelami. Dlatego w takich przypadkach, a także w wypadku zużycia danego panelu, utylizacja go musi przebiegać z zastosowaniem określonych procedur i środków bezpieczeństwa. W pełni sprawny panel nie wykazuje działania szkodliwego na zdrowie, a wytwarzane przezeń pole elektromagnetyczne jest tak niewielkie, że nie zagraża nawet małym dzieciom.

 

Jakie wnioski z tego płyną?

Wnioski są optymistyczne. Sprawny panel fotowoltaiczny nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, którzy mają z nim kontakt. W przeciwnym razie nie cieszyłby się wciąż rosnącą popularnością. Owszem, może dojść do narażenia siebie i innych osób na szkodę, jednakże tylko w wypadku pracy uszkodzonego mechanicznie panelu. Dlatego można być spokojnym, gdyż panele pochodzące z pewnych i zaufanych źródeł wykonane są w taki sposób, by nie zagrażały zdrowiu.

Data publikacji: 7.11.2019

Autor: Tomasz Łepkowski